Tuxit erbjuder IT-lösningar för såväl kontoret som serverhallen, främst baserade på öppen källkod & Linux.


Linux som operativsystem, speciellt på serversidan, har vuxit kraftigt under de senaste 10 åren. Fler och fler använder Linux som en del av organisationens strategi.
På internet används Linux på en stor del av servrarna, idag ser allt fler att Linux är ett förstklassigt alternativ till Windows el. Mac även på skrivbordet.

Tuxit riktar sig främst mot mindre företag, vi kan ta hand om hela IT-miljön eller bara valda delar, allt utifrån era önskemål.
Med våra OpenSource-lösningar får ni en mycket stabil och driftssäker miljö till låg kostnad.

Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!