Webbtjänster och IT-lösningar för kontoret och serverhallen

Jag som äger & driver Tuxit heter Peter Haraldson. Jag har lång erfarenhet av IT, Linux och nätverk
och är väl bekant med de problem mindre företag står inför vid val av IT-system.
Jag är öppen för både tillfälliga och långvariga/återkommande uppdrag.